โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กันยายน 2560 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก
RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสุเ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา