โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานโครงการธรรมะในองค์กร | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานโครงการธรรมะในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานโครงการธรรมะในองค์กร
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานตามโครงการธรรมะในองค์กร พ.ศ.2560 จากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา