โลโก้เว็บไซต์ สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ(รอบที่5)  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ(รอบที่5)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ(รอบที่5) ประจำปี 2561
                วันนี้ (2 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 รอบพิเศษ(รอบที่5...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา