โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 มกราคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา