โลโก้เว็บไซต์ เครื่องดังจับควันบัดกรีตะกั่ว | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องดังจับควันบัดกรีตะกั่ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนานักศึกษาเตรียมวิศวะ มทร.ล้านนา ปิ๊งไอเดีย ออกแบบเครื่องดักจับควันจากการบัดกรีตะกั่วและควันธูป และสามารถวัดคุณภาพอากาศได้ โดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิต
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอโครงงานการออกแบบเครื่องดักจับควันจากการบัดกรีตะกั่วและควันธูปและวัดคุณภาพอากาศด้วยหลักการไฟฟ้าสถิต และสามารถแสดงผลเป็นแบบ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา