โลโก้เว็บไซต์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถบริจาคได้ที่งานศูนย์...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา