โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ one love | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ one love

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานนิทรรศการ One Love Art Exhibition หนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่
   ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน  งาน "ONE LOVE EXHIBITION" โดยมูลนิธิหน...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา