โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย วรินทร์ภัสสร์ อวดสม จำนวนผู้เข้าชม 1876 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา