โลโก้เว็บไซต์ 28 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566
     วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. มทร.ล้านนา น่าน จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เนื่องในโอกาส...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา