โลโก้เว็บไซต์ 14-09-2560 วันราชมงคล | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-09-2560 วันราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา