โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์เก่า | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  (ส่วนกลาง) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา