โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประกอบการเอกชนร่วมแชร์ประสบการณ์Talent Mobility  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ประกอบการเอกชนร่วมแชร์ประสบการณ์Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาผู้ประกอบการเอกชนร่วมแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย ในโครงการ Talent Mobility
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.บุญทา ชัยเลิศ ผู้ประกอบการปางช้างแม่แตง  และนายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ เจ้าของบริษัทเซนเตอร์ไลน์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยกรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจก...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา