โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาร่วมส่งแรงใจ ให้นักศึกษา วิศวะคอมฯ ตัวแทนหนึ่งเดียวจากราชมงคลล้านนา คว้าแชมป์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก IDC Robocon 2018 ประเทศญี่ปุ่น
นายวีรยุทธ บัวเพชร  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และเพื่อนสมาชิกทีม กรีน(Green) ได้แก่ นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง ม.สงขลานครินทร์  นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา ม.ธรรม...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา