โลโก้เว็บไซต์ 2607615ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2607615ถวายพระพรชัยมงคล ร.10

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา