โลโก้เว็บไซต์ โครงการ FAB LAB  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ FAB LAB

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เปิดโครงการ FAB LAB พัฒนาทักษะนวัตกรรุ่นเยาว์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงวิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง
             เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา