โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร”ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปีในเดือนพฤศจิกายน พระอา...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา