โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา
คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา