โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศคว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2019 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารสนเทศคว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาสารสนเทศคว้าเหรียญทอง MOS Olympic Thailand Competition 2019
นายจิรกิตติ์  ถิ่นคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา