โลโก้เว็บไซต์ ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจัดงาน “ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา