โลโก้เว็บไซต์ rmutcon2019 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

rmutcon2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านนา ผนึกกำลัง 8 ราชมงคลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา