โลโก้เว็บไซต์ เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร. ล้านนา ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร ภายในพิธีเปิดโค...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา