โลโก้เว็บไซต์ 01-11-62 โยธาอบรมวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

01-11-62 โยธาอบรมวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนานักวิจัย วิศวะฯโยธา มทร.ล้านนา เปิดห้องวิจัยโชว์ผลการศึกษาวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ
         สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ”...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา