โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาพัฒนาสถานีอัดประจำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาพัฒนาสถานีอัดประจำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดสัมมนากลุ่มหัวกะทินวัตกรรมจากงานวิจัยสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สาย
    หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสัมมนากลุ่มหัวกะทิ เรื่องพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย” ระหว่างว...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา