โลโก้เว็บไซต์ เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 14
                วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา