โลโก้เว็บไซต์ 18-05-63 นศสถาปัตยรับรางวัล | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18-05-63 นศสถาปัตยรับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนานักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา กวาด 4 รางวัลจากการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space จัดโดยคณะสถาปัตย์ มช.
        นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดออกแบบ Co-Studio & ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา