โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มิถุนายน 2566 - 8 มิถุนายน 2566

สถานที่ : ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา