โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กรกฎาคม 2566 - 19 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน หัวข้อ "องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่" วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 

ประเด็นหัวข้อดังนี้

 • ประเด็น  "เทคนิคการประสานงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการสำนักงาน"
  - นายเตชิษ สันสี (นักวิจัย)
  - นางสาวอภิรดา คำฟูบุตร (นักวิชาการศึกษา)
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน"
  นายสมชนก ศรลัมพ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

 • ประเด็น  "เทคนิคการบริการนําส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
  นายนคร คำกิติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

คลังภาพ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา