โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname/data/searchdata   >> อ่านต่อ


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy) 
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 / ข่าวบริการ

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ธุรกิจเกษตร และเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  หัวข้อกิจกรรม "การอบรมสัมมนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกษต... >> อ่านต่อ


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 / ข่าวบริการ

            มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565  วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใผ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ประเทียบ  พรหมสีนอง  หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นายเกริกชัย  มีหนู  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
พุธ 3 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณาจารย์ นักวิจัย โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและบางกอกคอนเวชันเซ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงงานรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 2 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านช่องทางดังนี้  >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา...ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ประจำเดือน ส.ค. 65 “รักหอสมุด” (1-31 ส.ค. 65)
อังคาร 2 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา...ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ประจำเดือน ส.ค. 65 “รักหอสมุด” (1-31 ส.ค. 65) กติกาการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล 1.กด Like เพจ ของสำนักวิทยบริการฯ : AritRmutl 2.ถ่ายรูปกับกราฟฟิตี้ (Graffiti) ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนเขตจังหวัดหนองคาย
อังคาร 2 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา RMUTL SAT CARAVAN โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และโรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565
จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนาทำบุญสืบชะตา พิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคน และมอบทุนการศึกษา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น. จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย           โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1357


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา