โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นักเตะ มทร.ล้านนา เข้าพบอธิการ พร้อมมอบถ้วยแชมป์เบนตันถ้วย ข เชียงใหม่
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเตะทีม มทร.ล้านนา ในโอกาสเดินทางพบเพื่อรายงานผลการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยแชมป์เบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ซึ่งประกอบด้วย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ ผู้จัดการทีม นายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ ผู้ฝึกสอน อาจารย์วรพงศ์ ด้วงน้อย นายวิชย์พล หาสุข ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และทีมงานที่ปรึกษา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ... >> อ่านต่อ


กองนโยบายและแผน จัดประชุมมอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

กองนโยบาลและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัด “ประชุมมอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธาน มอบนโยบาลแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 3 อาคาร C3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

     วันที่ 12 พ.ย. 66 สาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 13.00 น.  คณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายอฐพล พลายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเมธาวี แก้วสินจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกัญญารัฐ ข้าวบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอ... >> อ่านต่อ


สวพ. ร่วมกับ ทีมวิจัย สวก. ลำปาง เข้าร่วมการประชุม “การเขียนรายงาน Interim การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ Pro Poor Value Chain” ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โครงการวิจัยแก้จน ฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมการเขียนรายงาน Interim การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ Pro Poor Value Chain ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีท่านรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน การประช... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำผลงานวิจัยของนักวิจัย ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมงานงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR 2023“
อาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัยภายใต้แหล่งทุนในกำกับการดูแลของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยในเชิงธุรกิจ ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี “FTI CHIANGMAI FAIR 2023“ เวลา 10.30 น.- 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบูท มทร.ล้านนา บริเวณประตูทางเข้า ราชพฤกษ์ 1... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชนะ สิบแสน คว้าแชมป์ เบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่
เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นักเตะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงสนามรอบชิงชนะเลิศ ในศึก เบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่ ณ สนามสิงห์เหนือ ม.การกีฬาแห่งชาติ วข.เชียงใหม่ พบกับ ทีมสิบแสน FC โดย มทร.ล้านนา สามารถเอาชนะไปได้ 3 - 2 ประตู คว้าแชมป์ เบนตัน ถ้วย ข เชียงใหม่ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมชม พร้อมขึ้นรับถ้วยและรางวัลจำนวน 20,000 บาท จากอาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ วข.เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมสิบแสน รองแชมป์ และที... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา >> อ่านต่อ


สวท.มทร.ล้านนนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม IBIS 4 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเขียนเล่มหลักสูตร และแนวทางการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1104


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา