โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 31 พฤษภาคม 2565

แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname/data/searchdata   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  นายแมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ประเทียบ  พรหมสีนอง  หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นายเกริกชัย  มีหนู  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565
พุธ 3 สิงหาคม 2565

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณาจารย์ นักวิจัย โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและบางกอกคอนเวชันเซ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนเขตจังหวัดหนองคาย
อังคาร 2 สิงหาคม 2565

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา RMUTL SAT CARAVAN โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และโรงเรียนนาดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565
จันทร์ 1 สิงหาคม 2565

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนาทำบุญสืบชะตา พิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคน และมอบทุนการศึกษา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565

          วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น. จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย           โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่... >> อ่านต่อ


พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
พุธ 27 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม  2565  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี  คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ แก่ชุมชนบ้านม่อนแจ่ม พลักดันเป็นชุมชนเกษตรแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพ
เสาร์ 23 กรกฎาคม 2565

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งอาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ สถานีเกษตรหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร มทร.ล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  NBT  กรมประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565

ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022 วันที่ 21 กรฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 09.00 - 12.00 น. ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 742


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา