โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 80,000 บาท  เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดผลิต Animation หลายรูปแบบ (2D/3D/Stop Motion/Motion Graphic) ความยาว 1 นาที ถ่ายทอดมุมมองเชิงสร้างสรรค์และน่าสนใจภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” สื่อสารเรื่องราวไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี พร้อมลุ้นชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 80,000 บาท

กติกาเข้าร่วมการแข่งขันใน “รอบแรก”
ส่งพล็อตเรื่อง/บท/สตอรี่บอร์ด ภายใต้หัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2564 สมัครและส่งผลงานได้ทาง Google Form ที่ https://forms.gle/422MvN3eWiu5NYYw8

เกณฑ์ผู้สมัคร
     - เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
     - 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 6 คน (นักศึกษา 2-4 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่ชั้นปีหรือคณะเดียวกัน โดย 1 คน มีสิทธิ์สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่าหนึ่งทีม)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 ทีม
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ กฟผ. และการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ / เทคนิคการผลิตสื่อ Animation / เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) / จริยธรรมการสื่อสาร / อื่น ๆ พร้อมรับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวน 2,000 บาท/ทีม ในวันที่ 15-16 กันยายน 2564 

ข้อมมูลจาก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา