โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ การเพิ่มกลยุทธ์ด้าน บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar ในหัวข้อ การเพิ่มกลยุทธ์ด้าน บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3804 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีมงานของ "Lanna sharing มทร.ล้านนา  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zoom webinar

ในหัวข้อ“การเพิ่มกลยุทธ์ด้าน บรรจุภัณฑ์” ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

       - องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

      - การยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าได้มาตรฐานสู่ระดับ 5 ดาว

       - การเริ่มผลิตและคิดต้นทุนบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

โดยวิทยากร อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว

 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

       วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

       ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

       Join Zoom Meeting  https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2244508470...

กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด !!!

ลงทะเบียนด่วน : https://forms.gle/k4SsyKT5J1xLrUEG9

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์   088-329-3308 (คุณน้ำฝน) หรือ 061-738-3161 (คุณฝน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา