โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.จุไรรัตน์ สวัสดิ์ , อ.อธิปัตย์ สายสูง และ อ.อรัณพงศ์ ธนันไชย เป็นตัวแทนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหารจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพสกนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

     จากนั้นเวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน และประชาชนชาวทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี และประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณราธิคุณเนื่องในวันดินโลกและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหาร เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา