โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” ในวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RMUTL KM Day 2023
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RMUTL KM Day 2023 

 

*** หมายเหตุ : ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า 50 ท่านแรก รับของที่ระลึก
ลำดับที่ 51  เป็นต้นไป สุ่มรับของที่ระลึกในช่วงเวลาจัดงาน (7 กันยายน 2566 ณ ศาลาราชมงคล)

 

 

 

 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 

 รายละเอียด: กิจกรรม RMUTL KM DAY 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM”

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา