โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้ารับบริการวางแผนเกี่ยวกับการยื่นและคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้ารับบริการวางแผนเกี่ยวกับการยื่นและคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ"การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนภาษีเงินได้ การคำนวณและการปฏิบัติเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา " ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ล้านกิจกรรมอาคารบริหารธุรกิจ 3 เพื่อให้บริการคำแนะนำและรับปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2667 แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาในรายวิชาการวางแผนภาษีอากร ได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นภาษี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายปฐมชัย กรเลิศ โทร. 0 5392 1444 ต่อ 2695 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา