โลโก้เว็บไซต์ โครงการ E-Sport RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ E-Sport RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬา E-Sport ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย 3 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ณ ห้อง 16209 อาคารความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา