โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น

โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา