โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2024” โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีและเพื่อใช้กีฬาจักรยานเป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นตลอดพื้นที่การแข่งขัน ซึ่งใช้เส้นทางเริ่มต้นจากพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1242.5 กิโลเมตร

          โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการปล่อยตัวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา