โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : IT Service ศูนย์ให้คำปรึกษา / แนะนำบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : IT Service ศูนย์ให้คำปรึกษา / แนะนำบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา