โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL : http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา