โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับผลการตรวจ สตง.เชียงใหม่  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา รับผลการตรวจ สตง.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 814 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจมทร.ล้านนา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดย นางผาสุก สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะได้ชี้แจงผลการตรวจการเบิกจ่ายของมทร.ล้านนา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ โดยมีผู้บริหาร หัวหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบระบบเบิก-จ่ายของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา