โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-27 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-07-27

แจ้งนักศึกษากลุ่มผู้กู้รายใหม่และกู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษายื่นคำขอกู้ยืมในระบบและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับ นศ. กู้รายใหม่ และกลุ่มกู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา สามารถดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมในระบบและส่งเอกสาร 1.ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ DSL หรือแอพลิเคชั่น "กยศ connect และดำเนินการแนบเอกสารประกอบให้เรียบร้อย 2. ส่งเอกสารฉบับจริง (รายการเอกสารตามใบนำส่ง) ภายในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 - ช่วงเช้า เวลา 09.00-12... >> อ่านต่อ


พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม  2565  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี  คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา