โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-01 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-08-01

มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565
จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนาทำบุญสืบชะตา พิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคน และมอบทุนการศึกษา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา