โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-13 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-13

สกสว. เดินทางเข้าประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณพร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(ววน.)
พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์  ดร.ตะวัน วาทกิจ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัย มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา